KA060AR0轴承型号尺寸查询,可替代进口轴承-蓝博

 英制KA系列     |      2019-11-27 09:16

 •  
 • 轴承型号
 • 型号
  KA060AR0
 • 英制尺寸(in)-内径
 • d
  6
 • 英制尺寸(in)-外径
 • D
  6.5
 • 英制尺寸(in)-宽度
 • B
  0.25
 • 公制尺寸(mm)-内径
 • d
  152.4
 • 公制尺寸(mm)-外径
 • D
  165.1
 • 公制尺寸(mm)-宽度
 • B
  6.35
 • 基本载荷-径向(N)
 • Cor
  9730
 • 基本载荷-轴向(N)
 • Cr
  28090
 • 基本载荷-轴向(N)
 • Cor
  8440
 • 基本载荷-径向(N)
 • Cr
  3340
 • 重量-Weight
 • Kg
  0.127
 • 简介
 • KA060AR0薄壁套圈轴承可以是深沟球轴承(C)、四点接触轴承(X)、角接触球轴承(E)。在不同的系列中都提供以上各种设计。系列则取决于横截面的大小。球与系列匹配。深沟球轴承可以支持双向的轴向负载以及径向负载。四点接触轴承可以支持双向的轴向负载以及径向负载;因此它们与双列角接触球轴承的运行方式相同。它们支持的径向负载比深沟球轴承或四点接触轴承更高,并可以支持源于同一方向的轴向负载。针对特殊需求,角接触球轴承也可以作为匹配轴承提供。因此,这些组合的刚性和承载能力比单轴承产品要高出很多。

 • 相关型号
 • 为您推荐型号:KA060AR0,KA045AR0,KA047AR0,KA090AR0,KA080AR0,KA080AR0,KA025AR0,KA042AR0,KA075AR0,KA025AR0,KA055AR0,KA110AR0,KA035AR0,KA110AR0

 • 相似型号
 • *    J07008XP0轴承型号尺寸查询,可替代进口轴      *    71832AC轴承型号尺寸查询,薄壁角接轴承系      *    K13013XP0轴承型号尺寸查询,可替代进口轴      *    KC110CP0轴承型号尺寸查询,可替代进口轴      *    KB047AR0轴承型号尺寸查询,可替代进口轴      *    K36013CP0轴承型号尺寸查询,可替代进口轴      *    K15020CP0轴承型号尺寸查询,可替代进口轴      *    K18013AR0轴承型号尺寸查询,可替代进口轴      *    KD080AR0轴承型号尺寸查询,可替代进口轴      *    71956C轴承型号尺寸查询,薄壁角接轴承系      *    KC045CP0轴承型号尺寸查询,可替代进口轴      *    61856轴承型号尺寸查询,薄壁轴承系列-蓝      *    KA075AR0轴承型号尺寸查询,可替代进口轴      *    K36008XP0轴承型号尺寸查询,可替代进口轴      *    JG100XP0轴承型号尺寸查询,可替代进口轴      *    KD047AR0轴承型号尺寸查询,可替代进口轴      *    KG080CP0轴承型号尺寸查询,可替代进口轴      *    KG042CP0轴承型号尺寸查询,可替代进口轴      *    K19013AR0轴承型号尺寸查询,可替代进口轴      *    KF055AR0轴承型号尺寸查询,可替代进口轴