KA040AR0轴承型号尺寸查询,可替代进口轴承-蓝博

 英制KA系列     |      2019-11-27 09:16

 •  
 • 轴承型号
 • 型号
  KA040AR0
 • 英制尺寸(in)-内径
 • d
  4
 • 英制尺寸(in)-外径
 • D
  4.5
 • 英制尺寸(in)-宽度
 • B
  0.25
 • 公制尺寸(mm)-内径
 • d
  101.6
 • 公制尺寸(mm)-外径
 • D
  114.3
 • 公制尺寸(mm)-宽度
 • B
  6.35
 • 基本载荷-径向(N)
 • Cor
  6620
 • 基本载荷-轴向(N)
 • Cr
  19114.3824718
 • 基本载荷-轴向(N)
 • Cor
  6530
 • 基本载荷-径向(N)
 • Cr
  2640
 • 重量-Weight
 • Kg
  0.086
 • 简介
 • KA040AR0薄壁套圈轴承可以是深沟球轴承(C)、四点接触轴承(X)、角接触球轴承(E)。在不同的系列中都提供以上各种设计。系列则取决于横截面的大小。球与系列匹配。深沟球轴承可以支持双向的轴向负载以及径向负载。四点接触轴承可以支持双向的轴向负载以及径向负载;因此它们与双列角接触球轴承的运行方式相同。它们支持的径向负载比深沟球轴承或四点接触轴承更高,并可以支持源于同一方向的轴向负载。针对特殊需求,角接触球轴承也可以作为匹配轴承提供。因此,这些组合的刚性和承载能力比单轴承产品要高出很多。

 • 相关型号
 • 为您推荐型号:KA040AR0,KA050AR0,KA060AR0,KA025AR0,KA050AR0,KA050AR0,KA065AR0,KA060AR0,KA055AR0,KA065AR0,KA035AR0,KA080AR0,KA030AR0,KA025AR0

 • 相似型号
 • *    K18020XP0轴承型号尺寸查询,可替代进口轴      *    J05008CP0轴承型号尺寸查询,可替代进口轴      *    JU120XP0轴承型号尺寸查询,可替代进口轴      *    KG350AR0轴承型号尺寸查询,可替代进口轴      *    K06008XP0轴承型号尺寸查询,可替代进口轴      *    JA042XP0轴承型号尺寸查询,可替代进口轴      *    JA060CP0轴承型号尺寸查询,可替代进口轴      *    S10003CS0轴承型号尺寸查询,可替代进口轴      *    K07020XP0轴承型号尺寸查询,可替代进口轴      *    71805C轴承型号尺寸查询,薄壁角接轴承系      *    JG120CP0轴承型号尺寸查询,可替代进口轴      *    KC060CP0轴承型号尺寸查询,可替代进口轴      *    JA042XP0轴承型号尺寸查询,可替代进口轴      *    KC180CP0轴承型号尺寸查询,可替代进口轴      *    KD042CP0轴承型号尺寸查询,可替代进口轴      *    JU050XP0轴承型号尺寸查询,可替代进口轴      *    KA025AR0轴承型号尺寸查询,可替代进口轴      *    K25020CP0轴承型号尺寸查询,可替代进口轴      *    61868轴承型号尺寸查询,薄壁轴承系列-蓝      *    K06020XP0轴承型号尺寸查询,可替代进口轴