KA020AR0轴承型号尺寸查询,可替代进口轴承-蓝博

 英制KA系列     |      2019-11-27 09:16

 •  
 • 轴承型号
 • 型号
  KA020AR0
 • 英制尺寸(in)-内径
 • d
  2
 • 英制尺寸(in)-外径
 • D
  2.5
 • 英制尺寸(in)-宽度
 • B
  0.25
 • 公制尺寸(mm)-内径
 • d
  50.8
 • 公制尺寸(mm)-外径
 • D
  63.5
 • 公制尺寸(mm)-宽度
 • B
  6.35
 • 基本载荷-径向(N)
 • Cor
  3510
 • 基本载荷-轴向(N)
 • Cr
  10130
 • 基本载荷-轴向(N)
 • Cor
  4260
 • 基本载荷-径向(N)
 • Cr
  1800
 • 重量-Weight
 • Kg
  0.045
 • 简介
 • KA020AR0薄壁套圈轴承可以是深沟球轴承(C)、四点接触轴承(X)、角接触球轴承(E)。在不同的系列中都提供以上各种设计。系列则取决于横截面的大小。球与系列匹配。深沟球轴承可以支持双向的轴向负载以及径向负载。四点接触轴承可以支持双向的轴向负载以及径向负载;因此它们与双列角接触球轴承的运行方式相同。它们支持的径向负载比深沟球轴承或四点接触轴承更高,并可以支持源于同一方向的轴向负载。针对特殊需求,角接触球轴承也可以作为匹配轴承提供。因此,这些组合的刚性和承载能力比单轴承产品要高出很多。

 • 相关型号
 • 为您推荐型号:KA020AR0,KA110AR0,KA070AR0,KA070AR0,KA055AR0,KA035AR0,KA055AR0,KA020AR0,KA080AR0,KA055AR0,KA075AR0,KA020AR0,KA080AR0,KA100AR0

 • 相似型号
 • *    71915AC轴承型号尺寸查询,薄壁角接轴承系      *    71818C轴承型号尺寸查询,薄壁角接轴承系      *    KF065CP0轴承型号尺寸查询,可替代进口轴      *    K02508XP0轴承型号尺寸查询,可替代进口轴      *    K25020AR0轴承型号尺寸查询,可替代进口轴      *    JA047XP0轴承型号尺寸查询,可替代进口轴      *    KG120CP0轴承型号尺寸查询,可替代进口轴      *    16056轴承型号尺寸查询,薄壁轴承系列-蓝      *    JB055XP0轴承型号尺寸查询,可替代进口轴      *    JG140XP0轴承型号尺寸查询,可替代进口轴      *    61917轴承型号尺寸查询,薄壁轴承系列-蓝      *    JB042CP0轴承型号尺寸查询,可替代进口轴      *    KC045CP0轴承型号尺寸查询,可替代进口轴      *    71901AC轴承型号尺寸查询,薄壁角接轴承系      *    KF250AR0轴承型号尺寸查询,可替代进口轴      *    61801轴承型号尺寸查询,薄壁轴承系列-蓝      *    K14013AR0轴承型号尺寸查询,可替代进口轴      *    JU090XP0轴承型号尺寸查询,可替代进口轴      *    KC065CP0轴承型号尺寸查询,可替代进口轴      *    S13003CS0轴承型号尺寸查询,可替代进口轴